Detail produktu

Software pro optimalizaci nákladů na provoz výkonových olejových transformátorů

JANDA, O. ERTL, J. HAMMER, M.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software vytvořený v prostředí Matlab je určen k optimalizaci nákladů na provoz výkonových olejových transformátorů. Optimalizaci lze provádět čtyřmi různými modely. Vstupem do software jsou vybrané spolehlivostní charakteristiky (zejména pravděpodobnost poruchy), odměny pracovníků, vlastní náklady na provoz transformátoru a další. Software využívá algoritmy lineárního programování, simulované žíhání, diferenciální evoluci a další metody založené na evolučních systémech.

Klíčová slova

Optimalizace, výkonový olejový transformátor, náklady na provoz

Datum vzniku

03.10.2012

Umístění

ÚVSSR FSI VUT v Brně

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty