Detail produktu

program Air drive

ROUPEC, J. STRECKER, Z.

Typ produktu

software

Abstrakt

Program byl vytvořen pro životnostní zkoušky pneumotoru. Zkoušky probíhají na mechanickém pulzátoru se zdvihem 50mm. Program ON-line snímá a zároveň ukládá se vzorkovací frekvencí 5000Hz tyto kanály: zdvih, sílu, teplotu pláště pneumotoru a vibrace v axiálním směru. Rychlost pístu je získána derivací zdvihu. Kanál rychlost a síla jsou filtrovány SW FIR filtrem s dolní propustí a frekvencí 25Hz. Ze sinusového průběhu zdvihu je počítána frekvence pulzátoru a inkrementálně je určován počet cyklů od spuštění programu. Základem hodnocení charakteristiky pneumotoru je F-v a F-z diagram, které jsou v reálném čase zobrazovány. Z těchto diagramů vychází určení třecí síly hlavního pístu v tahové i tlakové části a určení maximální síly tlumení. Třecí síla je určována pomocí výběrového kritéria při zdvihu -1,2mm. Z průběhu třecí síly hlavního pístu lze usuzovat na změny v tribologickém uzlu hlavní píst - stěna válce a na vzniklé opotřebení. To vše v součinnosti se záznamem vibrací.

Klíčová slova

pneumotor, životností zkouška, F-v diagram, F-z diagram, třecí síla, analýza

Datum vzniku

20.05.2012

Umístění

místnost A2/412 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty