Detail produktu

Zařízení pro ověření MKP analýzy magnetického pole

ROUPEC, J. STRECKER, Z. KUBIK, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Výzkumný záměr je vybudovat stand pro experimentální ověření provozních parametrů magnetického těsnění. Funkční vzorek byl postaven pro experimentální ověření magnetických poměrů uvnitř těsnící stěrbiny. MKP analýza magnetického pole byla provedena pomocí 3 různých přístupů (3D model, symetrický model - zadání přes potenciál a přes proudovou hustotu). Výsledky se lišily ve 2 případech o 56%. Bylo tedy nutné ověřit vhodný přístup. Zařízení se skládá z elektromagnetu (cívka se 124 závity), z magnetického obvodu, hřídele a držáku, který zajistí soustřednost hřídele a těsnících břitů pro rovnoměrné rozložení magnetické indukce. Naměřená indukce je o 7% nižší než udávají výsledky 2 přístupů MKP analýzy.

Klíčová slova

magnetické těsnění, MR kapalina, magnetická indukce, těsnící břit, elektromagnet, cívka

Datum vzniku

05.10.2012

Umístění

místnost A2/412 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty