Detail produktu

MR spojka v.1

ROUPEC, J. STRECKER, Z. BEDŘICH, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Na základě zkušeností a testování funkčního vzorku "Zkušební zařízení pro ověření návrhu MR rotačního zařízení" (ID 25412) byla sestrojena magnetoreologická spojka. Inovací prošel zejména způsob uložení hřídele. Uložení muselo být rozebíratelné a dostatečně tuhé, aby se rotorové a statorová lamela nedostaly do kontaktu. Vysoká tuhost a vyšší přesnost uložení také zajistí konstantní šířku pracovní mezery a tím pádem i konstantní rozložení magnetické indukce uvnitř pracovního prostoru MR spojky. Pro spojení statorové lamely, statoru a vymezovacích prvků byla nově použita konstrukce se šrouby z nemagnetického materiálu. Měření magnetické indukce v měřící drážce MR spojky ukázalo, že je výhodnější použít měděné šrouby. Měděné šrouby byly také použity pro spojení rotorových lamel s hřídelí. Tyto konstrukční změny mnohonásobně zlepšily a zrychlily sestavování MR spojky. Protože se "Zkušební zařízení" v brzdném režimu příliš hřálo, byla MR spojka navržena s hliníkovým žebrováním pro lepší odvod tepla. Teplotní poměry uvnitř pracovní mezery spojky jsou monitorovány nově zkonstruovaným teploměrem, který má 3x kratší časovou konstantu oproti komerčně dostupnému provedení čidla Pt100 ve vodotěsném provedení.

Klíčová slova

magnetoreologický, MR spojka, MR kapalina, mez kluzu, viscosity, intenzita magnetického pole, magnetická indukce, permeabilita

Datum vzniku

10.10.2012

Umístění

místnost A2/412 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty