Detail produktu

Přídavné elektronické zařízení sledující čas při měření tvrdosti

ŘIHÁČEK, V.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Přídavné elektronické zařízení slouží ke sledování času při měření tvrdosti dle Vickerse a Brinella. Je určeno pro tvrdoměr ZWICK 3212 s CCD kamerou. Po dosednutí zkušebního tělesa na vzorek odpočítává čas jeho vnikání do zkoušeného materiálu.

Klíčová slova

Měření tvrdosti, tvrdoměr ZWICK

Datum vzniku

21.11.2011

Umístění

B2/406

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty