Detail produktu

Sovak ČR - Měření průtoku a proteklého objemu vody v profilech s volnou hladinou

ŽOUŽELA, M. ŠULC, J.

Typ produktu

metodika certifikovaná uplatněná

Abstrakt

Předkládaný metodický návod je složen ze dvou hlavních částí. První část se zabývá rozborem stávajících a nově vznikajících právních předpisů v oblasti vypouštění a měření průtoku a objemu vypouštěných odpadních vod. Část druhou tvoří návrh textu Technické Normy ve Vodním hospodářství (TNV) a je komplexním dokumentem, jenž shrnuje veškeré technické, metrologické a provozní požadavky na měřicí systémy, které jsou pro účely měření průtoku v profilech s volnou hladinou užívány. Součástí návrhu textu TNV jsou i články týkající se problematiky posuzování funkční způsobilosti měřicích systémů.

Klíčová slova

metodika, měřící systém, metrologie

Datum vzniku

28.10.2011

Umístění

SOVAK ČR

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty