Detail patentu

Konstrukce chemického pole nanosenzorů a prostorové struktury nanosenzorů

HUBÁLEK, J. KIZEK, R. ADAM, V.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Řeší konstrukce chemického nanosenzoru, jehož princip spočívá v tom, že je tvořen alespoň jednou nanotyčinkou tvořenou minimálně ze dvou nanomateriálů, umístěnou ve vertikální nebo horizontální poloze mezi dvěma planárními elektrodami, připevněnými na nosné desce, přičemž se v závislosti na měřené detekované látce mění odpor nanosenzoru, kde konstrukce vytváří pasivní odporový převodník Tato konstrukce nanosenzoru umožňuje dosažení limitu detekce 1 ppb a méně. Tyčinka nanosenzoru je podle vynálezu tvořena minimálně dvěma typy nanomateriálu. Tyčinka nanosenzoru může být tvořena jedním a více nanomateriály citlivých na chemické látky. Podle výhodného provedení podle vynálezu je tyčinka nanosenzoru tvořena dvěma typy nanomateriálů, kde jeden nanomateriál tvoří vodivý nebo odporový prvek a druhý nanomateriál nanotyčinky je dielektrický materiál.

Klíčová slova

nanosenzor, nanosloupek, nanomateriál, senzor plynů

Číslo patentu

23548

Datum zápisu

20.03.2012

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www