Detail publikace

Odhalení strukturální změny v izoformách metalothioneninu pomocí kapilární elektroforézy a Brdičkovi reakce

VACULOVIČOVÁ, M. HYNEK, D. ŠKUTKOVÁ, H. ADAM, V. PROVAZNÍK, I. KIZEK, R.

Originální název

Structural changes in metallothionein isoforms revealed by capillary electrophoresis and Brdicka reaction

Český název

Odhalení strukturální změny v izoformách metalothioneninu pomocí kapilární elektroforézy a Brdičkovi reakce

Anglický název

Structural changes in metallothionein isoforms revealed by capillary electrophoresis and Brdicka reaction

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

Metallothionein (MT) as a potential cancer marker is at the center of interest and its properties, function and behaviour under various condititons is intensively studied. In the present study, two major mammalian MT isoforms (MT-1 and MT-2) were separated using capillary electrophoresis (CE) coupled with UV detector in order to describe their basic behavior. The results were confirmed by manual spectrometric measurements and by different pulse voltammetry Brdicka reaction. Based on these results, a model of MT behaviour under the conditions studied was suggested.

Český abstrakt

Metalothionein (MT) jako možný rakovinový marker je ve středu zájmu a jeho vlastnosti, funkce a chování za různých podmínek jsou intenzivně sledovány. V této studii byly dvě hlavní izoformy savců MT (MT-1 a MT-2) oddělené pomocí kapilární elektroforézy (CE) ve spojení s UV detektorem s cílem popsat jejich základní chování. Výsledky byly potvrzeny ručním spektrometrickým měřením a diferenční pulsní voltametrií Brdičkovi reakce. Na základě těchto výsledků byl za daných podmínek navržený model MT.

Anglický abstrakt

Metallothionein (MT) as a potential cancer marker is at the center of interest and its properties, function and behaviour under various condititons is intensively studied. In the present study, two major mammalian MT isoforms (MT-1 and MT-2) were separated using capillary electrophoresis (CE) coupled with UV detector in order to describe their basic behavior. The results were confirmed by manual spectrometric measurements and by different pulse voltammetry Brdicka reaction. Based on these results, a model of MT behaviour under the conditions studied was suggested.

Klíčová slova

Brdičkova reakce, Rakovina, CE, denaturace, Elektrochemie, izoformy, Metalothionein

Rok RIV

2012

Vydáno

01.01.2012

Strany od

270

Strany do

279

Strany počet

10

BibTex


@article{BUT90347,
 author="Markéta {Vaculovičová} and David {Hynek} and Helena {Škutková} and Vojtěch {Adam} and Ivo {Provazník} and René {Kizek}",
 title="Structural changes in metallothionein isoforms revealed by capillary electrophoresis and Brdicka reaction",
 annote="Metallothionein (MT) as a potential cancer marker is at the center of interest and its properties, function and behaviour under various condititons is intensively studied. In the present study, two major mammalian MT isoforms (MT-1 and MT-2) were separated using capillary electrophoresis (CE) coupled with UV detector in order to describe their basic behavior. The results were confirmed by manual spectrometric measurements and by different pulse voltammetry Brdicka reaction. Based on these results, a model of MT behaviour under the conditions studied was suggested.",
 chapter="90347",
 doi="10.1002/elps.201100312",
 number="2",
 volume="33",
 year="2012",
 month="january",
 pages="270--279",
 type="journal article"
}