Detail produktu

Testovací panel pro komponenty rozvodů pitné vody

CHARVÁT, P. JÍCHA, M. KATOLICKÝ, J. ŠTĚTINA, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jedná se o panel pro testování komponent rozvodů pitné vody. Panel se skládá z nádrže, vysokotlakého čerpadla, filtrů a dalších komponent rozvodů pitné vody. Mimo to panel zahrnuje řadu regulačních a měřicích prvků. Řízení a sběr dat je prováděn pomocí počítače. Zařízení vyžaduje elektrické připojení 230 V, 50 Hz.

Klíčová slova

rozvody pitné vody, testování

Datum vzniku

09.12.2011

Umístění

areál FSI, budova C3

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www