Detail produktu

Testovací panel jednotrubkových rozvodů teplonosné látky

CHARVÁT, P. JÍCHA, M. KATOLICKÝ, J. ŠTĚTINA, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jedná se o panel pro testování komponent jednohubkových rozvodů teplonosné látky v budovách. Panel zahrnuje řadu regulačních a měřicích prvků. Řízení a sběr dat je prováděn pomocí počítače. Zařízení vyžaduje elektrické připojení 230 V, 50 Hz.

Klíčová slova

jednotrubkový rozvod

Datum vzniku

08.12.2011

Umístění

areál FSI, budova C3

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www