Detail produktu

Testovací panel hydraulického vyvážení dvoutrubkových soustav

CHARVÁT, P. JÍCHA, M. KATOLICKÝ, J. ŠTĚTINA, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jedná se o panel pro testování komponent hydraulického vyvážení dvoutrubkových rozvodů tepelných soustav v budovách. Panel zahrnuje řadu regulačních a měřicích prvků ovládaných pomocí počítače. Sběr dat je taktéž prováděn pomocí počítače. Zařízení je mobilní, umístěné na svařovaném rámu s pojezdovými kolečky. Zařízení vyžaduje elektrické připojení 230 V, 50 Hz.

Klíčová slova

hydraulické vyvážení, dvoutrubkové soustavy

Datum vzniku

05.12.2011

Umístění

areál FSI, budova C3

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www