Detail produktu

Ochrane zemědělské půdy před erozí

JANEČEK, M. DUMBROVSKÝ, M.

Typ produktu

metodika certifikovaná uplatněná

Abstrakt

Metodický návod pro ochranu půdy před erozí poskytuje informace pro výpočet míry erozního ohrožení, parametrů přímého odtoku a návrh protierozních opatření.

Klíčová slova

Eroze půdy, přímý odtok, ztráta půdy, protierozní opatření

Datum vzniku

20.01.2012

Umístění

Odbor přímých plateb, Ministerstvo zemědělství ČR, archiv zpracovatele

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty