Detail produktu

Laboratorní měřící set pro analýzu nízkovýkonových fotovoltaických modulů

PTÁČEK, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Funkční vzorek v podobě laboratorního měřícího setu slouží pro vyhodnocení základních primárních i sekundárních veličin fotovoltaických modulů s malými rozměry. Vyhodnocení lze realizovat pomocí měřící aplikace vytvořené v LabView. Měřící set pro analýzu nízkovýkonových fotovoltaických modulů se skládá ze tří měřících panelů, z univerzálního halogenového svítidla a z měřící aplikace. Měřící set umožňuje při analýze i modifikaci vstupních atmosférických podmínek (teplota, intenzita světelného záření). Malé fotovoltaické moduly jsou využívány v kombinaci s bateriemi jako autonomní zdroj elektrické energie s výkonem třeba jen několik jednotek wattů. Využití funkčního vzorku může přispět k realizaci optimalizovaného provozu těchto autonomních zdrojů, které využívají tyto fotovoltaické moduly.

Klíčová slova

Halogenový světelný zdroj; Fotovoltaický modul; Měřící panel; LabView

Datum vzniku

26.01.2012

Umístění

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektroenergetiky, laboratoř 611, budova A3, Technická 3058/10, 616 00 Brno

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www