Detail produktu

Těhlice zadní – formulový vůz s nízkým výkonem

RAMÍK, P. BLAŤÁK, O. NOVÁK, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Těhlice kola je důležitým prvkem vozidla. Přenáší zatížení od kol vozidla a umožňuje (společně s nábojem) rotaci kola. V případě správné konstrukce umožňuje rovněž jednoduché a přesné nastavení geometrie nápravy. Těhlice zadní je určena především pro formulový vůz s nízkým výkonem. Navržená těhlice umožňuje jednoduché nastavování odklonu kola (aniž by docházelo ke změně sbíhavosti) vkládáním přesných podložek mezi těhlici a konzolu. S ohledem na vysoké namáhání dílu byl jako materiál zvolen vysokopevnostní dural EN AW 7022 (CERTAL). Pro dosažení lepšího vedení kola a lepšího rozložení tlaků působících na ložisko a pro minimalizaci valivého tření jsou použita ložiska s kosoúhlým stykem velkého průměru (SKF série 718).

Klíčová slova

Zadní těhlice, formulový vůz, ložisko

Datum vzniku

10.12.2011

Umístění

C1/101

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty