Detail patentu

Tepelně akumulační modul na bázi materiálů s fázovou změnou a sestava z těchto modulů

OSTRÝ, M.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Jedná se o kompaktní modul pro přímou akumulaci tepelné energie z interiéru místností, který lze snadno instalovat v místnostech, kde hrozí riziko přehřívání a tepelného diskomfortu v letních měsících. Účelem modulu je akumulovat teplo z místností s velkými zisky ze solárního záření v letních měsících pro snížení tepelné zátěže interiéru v denních hodinách.

Klíčová slova

akumulace tepelné energie; latentní teplo; materiály s fázovou změnou; dutinková deska; modul

Číslo patentu

302477

Datum zápisu

27.04.2011

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek