Detail publikace

Posouzení únosnosti plošného základu – část 1 Návrh pomocí metody dílčích součinitelů

BOŠTÍK, J. MIČA, L. VOŘECHOVSKÝ, M.

Originální název

Posouzení únosnosti plošného základu – část 1 Návrh pomocí metody dílčích součinitelů

Český název

Posouzení únosnosti plošného základu – část 1 Návrh pomocí metody dílčích součinitelů

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek je první částí dvoudílného příspěvku věnovaného porovnání úrovně spolehlivosti plošného základu navrženého pomocí EC 7 a starší národní geotechnické normy ČSN 73 1001. Na jednoduché aplikaci je proveden návrh plošného základu podle výše uvedených norem s použitím metody dílčích součinitelů (část 1). V navazující části bude pozornost zaměřena na využití plně pravděpodobnostního výpočtu (část 2). Cílem příspěvku je demonstrovat postup pro zvolený návrhový přístup, a to jak se liší úroveň spolehlivosti navrženého základu a jak lze případný rozdíl kvantifikovat pomocí plně pravděpodobnostního výpočtu. Porovnání je provedeno pouze pro jeden zvolený návrhový přístup (DA3) a je určována šířka základu pro různý poměr svislé a vodorovné síly. Hodnocení vhodnosti aplikace různých návrhových přístupů dle EC 7 pro řešení únosnosti plošných základů není věnována pozornost.

Český abstrakt

Článek je první částí dvoudílného příspěvku věnovaného porovnání úrovně spolehlivosti plošného základu navrženého pomocí EC 7 a starší národní geotechnické normy ČSN 73 1001. Na jednoduché aplikaci je proveden návrh plošného základu podle výše uvedených norem s použitím metody dílčích součinitelů (část 1). V navazující části bude pozornost zaměřena na využití plně pravděpodobnostního výpočtu (část 2). Cílem příspěvku je demonstrovat postup pro zvolený návrhový přístup, a to jak se liší úroveň spolehlivosti navrženého základu a jak lze případný rozdíl kvantifikovat pomocí plně pravděpodobnostního výpočtu. Porovnání je provedeno pouze pro jeden zvolený návrhový přístup (DA3) a je určována šířka základu pro různý poměr svislé a vodorovné síly. Hodnocení vhodnosti aplikace různých návrhových přístupů dle EC 7 pro řešení únosnosti plošných základů není věnována pozornost.

Klíčová slova

plošný základ; metoda dílčích součinitelů; únosnost

Rok RIV

2012

Vydáno

16.01.2012

Nakladatel

ČVUT Praha Fakulta stavební, VUT Brno Fakulta stavební, VŠB TU - Ostrava Fakulta stavební, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

Místo

Praha

Strany od

1

Strany do

3

Strany počet

3

BibTex


@article{BUT88720,
 author="Jiří {Boštík} and Lumír {Miča} and Miroslav {Vořechovský}",
 title="Posouzení únosnosti plošného základu – část 1 Návrh pomocí metody dílčích součinitelů",
 annote="Článek je první částí dvoudílného příspěvku věnovaného porovnání úrovně spolehlivosti plošného základu navrženého pomocí EC 7 a starší národní geotechnické normy ČSN 73 1001. Na jednoduché aplikaci je proveden návrh plošného základu podle výše uvedených norem s použitím metody dílčích součinitelů (část 1). V navazující části bude pozornost zaměřena na využití plně pravděpodobnostního výpočtu (část 2). Cílem příspěvku je demonstrovat postup pro zvolený návrhový přístup, a to jak se liší úroveň spolehlivosti navrženého základu a jak lze případný rozdíl kvantifikovat pomocí plně pravděpodobnostního výpočtu. Porovnání je provedeno pouze pro jeden zvolený návrhový přístup (DA3) a je určována šířka základu pro různý poměr svislé a vodorovné síly. Hodnocení vhodnosti aplikace různých návrhových přístupů dle EC 7 pro řešení únosnosti plošných základů není věnována pozornost.",
 address="ČVUT Praha Fakulta stavební, VUT Brno Fakulta stavební, VŠB TU - Ostrava Fakulta stavební, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků",
 chapter="88720",
 institution="ČVUT Praha Fakulta stavební, VUT Brno Fakulta stavební, VŠB TU - Ostrava Fakulta stavební, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků",
 number="1",
 volume="21",
 year="2012",
 month="january",
 pages="1--3",
 publisher="ČVUT Praha Fakulta stavební, VUT Brno Fakulta stavební, VŠB TU - Ostrava Fakulta stavební, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků",
 type="journal article - other"
}