Detail produktu

Zařízení pro měření zbytkového magnetického pole sochoru

MAJZNER, J. HÁJEK, K. SEDLÁK, P. CSÉFALVAY, G. GRMELA, L. TOFEL, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení bylo konstruováno za účelem provedení laboratorních experimentů s vlivem povrchových vad feromagnetických polotovarů na velikost a tvar magnetického pole v jejich okolí.

Klíčová slova

zbytkové magnetické pole, hallova sonda, ferromagnetický senzor, hutní průmysl

Datum vzniku

01.12.2011

Umístění

http://www.ufyz.feec.vutbr.cz

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www