Detail produktu

Software pro hodnocení efektů toxinů na organismy

KUNA, Z. BÁRTOVÁ, K.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software zpracovává obrazy z fluorescenční mikrokopie a vyhodnocuje míru toxicity toxické látky na organismy.

Klíčová slova

Fluorescenční mikroskopie, zpracování obrazu, toxicita.

Datum vzniku

31.10.2011

Umístění

Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií,Vysoké učení technické v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www