Detail produktu

Software pro filtraci myopotenciálů v EKG signálech

SMITAL, L. VÍTEK, M. KOZUMPLÍK, J.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software BRUTAL WIENER slouží pro filtraci myopotenciálů v signálech EKG s použitím vlnkové transformace. Filtr automaticky odhaduje úroveň vstupního rušení na jehož základě nastavuje parametry filtrace. Wienerův filtr je zde použit v dyadické redundantní vlnkové doméně. Software byl vytvořen v programovém prostředí Matlab.

Klíčová slova

filtrace EKG signálů, vlnková transformace, wienerův filtr, odhad rušení

Datum vzniku

12.10.2011

Umístění

Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty