Detail produktu

Zkušební zařízení pro ověření návrhu MR rotačního zařízení

ROUPEC, J. STRECKER, Z.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Toto zařízení experimentálně ověřilo návrh MR rotačního zařízení a jeho výsledné provozní parametry. Na základě poznatků z konstrukce tohoto zařízení bude možné v budoucnu vycházet při plánované konstrukci MR brzdy, MR spojky a zařízení pro trvanlivostní zkoušky MR kapaliny zatěžované tzv. smykovým režimem. Tento funkční vzorek ověřil především návrh a dimenzování magnetického obvodu (lineární oblast sycení oceli 13500), rozložení magnetického pole uvnitř aktivní oblasti (experimentálně dokázaná odchylka od teoretického návrhu), tvarování magnetického pole použitím neferomagnetických materiálů, speciální konstrukční prvky této spojky, použití magnetického těsnění, atd.

Klíčová slova

magnetoreologická kapalina, MR brzda, MR spojka, trvanlivost, testovací zařízení, magnetický obvod

Datum vzniku

30.06.2011

Umístění

místnost A2/412 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty