Detail produktu

Program pro simulaci dokmitového testu podvozku

MAZŮREK, I.

Typ produktu

software

Abstrakt

Program je určen pro simulaci zkoušky motorového vozidla na dokmitovém testeru podvozků. Model testeru je adaptován na 1/4 nelineárním dynamické modelu vozidla se 2 stupni volnosti. Charakteristiku tlumiče odpružení lze zadávat jako nelineární, včetně simulace vůlí v uložení či smykového tření. Výstupem simulace jsou průběhy přítlačných sil na kole nápravy a fázového zpoždění mezi sílou buzeného kola a budícím signálem.

Klíčová slova

diagnostika, závěs kola, tlumič, model

Datum vzniku

31.07.2011

Umístění

místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty