Detail patentu

Způsob snižování koncentrace rtuti ve stabilizovaném kalu z čistíren odpadních vod

Sponar Jan, Havlica Jaromír

Typ patentu

patent

Abstrakt

Způsob snižování koncentrace rtuti ve stabilizovaném kalu z čistíren odpadních vod podle vynálezu řeší postup, při němž se ke kalu přidá mletý vápenec do 30 % hmotn. kalu, načež se směs tepelně upravuje při teplotě 230 - 290 °C po dobu 30 až 60 minut ve vrstvě o tloušťce od 4 do 10 mm nebo granulích o průměru do 15 mm. Takto upravená druhotná surovina, ve které se významně sníží koncentrace rtuti, se pak využije jako součást paliva nebo surovinové směsi ve velkotonážních vysokoteplotních technologických procesech a energetice.

Klíčová slova

čistírenský kal, rtuť, palivo, surovina pro výrobu cementu

Číslo patentu

291015

Datum zápisu

30.09.2002

Datum skončení platnosti

30.09.2012

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví v Praze

Vlastník

Sponar Jan, Havlica Jaromír

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty