Detail produktu

Model Savoniovy větrné turbíny

MACHÁČEK, J. MASTNÝ, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jedná se o funkční vzorek malé větrné elektrárny se savoniovým rotorem. Součástí modelu je ventilační jednotka s difúzorem a měřící aparát pro měření základních meteorologických veličin.

Klíčová slova

Savonius, turbína, rotor, vítr

Datum vzniku

01.11.2010

Umístění

Ústav elektroenergetiky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně Technická 3058/10

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www