Detail produktu

Program pro snímání a vyhodnocení součinitele tření

PIŠŤÁČEK, K. KOUTNÝ, D.

Typ produktu

software

Abstrakt

Program je urcen pro snímání a zpracování dat z hardwareového modulu pro měření trakce. Měření je realizováno na optickém tribometru v kontaktu mezi ocelovou kuličkou a skleněným nebo ocelovým diskem. Program komunikuje s měřicí kartou, umožňuje nastavení parametrů měření a parametrů potřebných ke zpracování snímaných dat a jejich vyhodnocení (odvalovací poloměry, rychlosti třecích povrchů, zatížení, atd.). Snímaná data jsou po filtraci přepočtena na hodnoty součinitele tření. Program je využíván zamestnanci i studenty FSI pro rešení výzkumných projektu.

Klíčová slova

měření trakce, součinitel tření

Datum vzniku

09.07.2010

Umístění

laboratoř č. A4/503 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty