Detail produktu

Softwarová analýza srovnání proudění mezi clonkou s otvorem a clonkou tvaru síťky s ohledem pro potřeby detektoru elektronového mikroskopu.

MAXA, J. JIRÁK, J. NEDĚLA, V.

Typ produktu

software

Abstrakt

Softwarová analýza proudění plynů v detektoru sledující rozdíl v proudění při použití původní varianty clonky z clonkami tvaru síťky na optimalizaci podmínek pro průchod sekundárních elektronů včetně závislosti na tlaku v komoře vzorku odladěná na platformě solidworks.

Klíčová slova

EREM, scintilační SE detektor, elektronová mikroskopie

Datum vzniku

02.08.2010

Umístění

VUT, FEKT, UETE, Údolní 53, Brno, 602 00

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www