Detail produktu

Program pro analýzu viskozity při rozběhové zkoušce

MAZŮREK, I. ROUPEC, J.

Typ produktu

software

Abstrakt

Program je určen pro analýzu tokových křivek nenewtonovských kapalin. Měření jsou prováděna na mechanickém klikovém pulzátoru a data jsou pořizována pomocí programu Datalogger, který je součástí stanice. Na rozdíl od rychlého měření na jediné frekvenci (GillopVisco), vyžaduje program MultiViscoMRQ tzv. rozběhovou zkoušku z minimální do maximální zátěžné frekvence. Delší průběh testu i výpočtu je vyvážen podstatně přesnějšími výsledky, zejména u nenewtonovských MR kapalin. V programu jsou zabudovány korekční konstanty zohledňující skutečné hydraulické poměry. Tyto je nutno nastavit pomocí kalibrace. Program je využíván zaměstnanci i studenty FSI pro řešení výzkumných i diplomních projektů. Nenahraditelný je zejména při identifikaci parametrů simulačních modelů automobilových závěsů kol.

Klíčová slova

Reometr, viskozita, MR kapalina, analýza

Datum vzniku

26.10.2010

Umístění

místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty