Detail produktu

Server for sharing annotations

DYTRYCH, J. SMRŽ, P.

Typ produktu

software

Abstrakt

Server for real-time sharing of structured annotations which are anchored in the text.

Klíčová slova

annotation, structured, real-time

Datum vzniku

17.12.2010

Umístění

http://nlp.fit.vutbr.cz/annotations/server/server.zip

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty