Detail produktu

Vlhký vzduch verze 3.0

SNÁŠEL, P. PAVELEK, M. JANOTKOVÁ, E.

Typ produktu

software

Abstrakt

Interaktivní grafický software Vlhký vzduch verze 3.0 umožňuje určovat stavy vlhkého vzduchu a vyznačovat je v Mollierově i-x diagramu. Zadání stavu se provádí celkovým tlakem a dvěma stavovými veličinami. Další funkcí této verze programu je výpočet a znázornění izobarických úprav vlhkého vzduchu v Mollierově diagramu. Program umožňuje výpočet čtyř základních úprav vlhkého vzduchu, a to ohřevu, chlazení, míšení a vlhčení vzduchu. V programu lze též provádět psychrometrický výpočet letního a zimního provozu klimatizačního zařízení pomocí posloupnosti až šesti základních izobarických úprav vlhkého vzduchu.

Klíčová slova

Vlhký vzduch, stavy vzduchu, izobarické děje, Mollierův diagram

Datum vzniku

06.10.2010

Umístění

http://ottp.fme.vutbr.cz/~pavelek/vzduch-3.zip

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www