Detail produktu

Výpočet směru srdeční osy

LAMOŠ, M. NOVOTNÝ, A. KOLÁŘ, R.

Typ produktu

software

Abstrakt

Program slouží k určení směru elektrické osy srdeční z EKG signálu. Výpočet je možné provést z ortogonálních svodů, svodu I a II nebo I a aVF. Signál z každého svodu lze filtrovat, aby byl potlačen drift a sítový brum. Pro výpočet se používá metoda plochy pod křivkou QRS komplexu. Výsledkem je kromě numerické hodnoty úhlu i zobrazení v grafu polárních souřadnic. Plocha grafu je přehledně rozdělena do oblastí určujících jak normální směr, tak jednotlivé deviace. Aplikace obsahuje statistický test pro určení významnosti rozdílů určení elektrické osy srdeční z jednotlivých svodů.

Klíčová slova

EKG, elektrická osa srdeční, QRS komplex, MATLAB, šum, filtrace, t-test

Datum vzniku

13.12.2010

Umístění

Ústav biomedicínského inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, Česká republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www