Detail produktu

Software pro detekci fokálního výpadku vrstvy nervových vláken pomocí texturní analýzy

GAZÁREK, J. JAN, J. KOLÁŘ, R. ODSTRČILÍK, J.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software sloužící pro detekci fokálního výpadku vrstvy nervových vláken ve snímcích pořízených digitální fundus kamerou.

Klíčová slova

sítnice, vrstva nervových vláken, glaukom, texturní analýza

Datum vzniku

09.12.2010

Umístění

Ústav biomedicínského inženýrství, VUT v Brně, Kolejní 2906/4, Brno

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty