Detail produktu

AF2E-optim Systém pro výpočet optimálního využití alternativních paliv v teplárenských provozech

TOUŠ, M. PAVLAS, M. POPELA, P. DRÁPELA, T.

Typ produktu

software

Abstrakt

Softwarový produkt AF2E-optim umožňuje optimalizační výpočty v oblasti využití alternativních paliv (zejména biomasy) v teplárenských provozech z pohledu ekonomiky provozu. Hledanými parametry jsou optimální složení palivové základny a energetické toky přes klíčové komponenty. Výpočtový systém je tvořen výpočtovým jádrem v prostředí GAMS a uživatelským rozhraním, které je vytvořeno v prostředí MS Excel.

Klíčová slova

Optimalizace, biomasa, integrace, teplárenský provoz

Datum vzniku

03.12.2010

Umístění

Ústav procesního a ekologického inženýrství, Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www