Detail produktu

Analyzátor pro tvorbu a vyhodnocení fylogenetické stromové struktury

ŠKUTKOVÁ, H. MADĚRÁNKOVÁ, D. PROVAZNÍK, I.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software pro rekonstrukci fylogenetických stromů získaných pomocí různých známých metod s nastavením vstupních parametrů fylogenetické analýzy jako jsou: skórovací matice, výpočet vzájemné distance, rekonstrukční algoritmus, cena mezer apod. U získané stromové struktury dále program umožňuje srovnání metod a analýzu biologických sekvencí pomocí bootstrappingových technik a klastrování s nastavitelnými vstupními kritérii.

Klíčová slova

fylogenetické stromy, biologické sekvence, bootstrapping, klastrování stromů, fasta

Datum vzniku

12.10.2010

Umístění

Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty