Detail produktu

Generátor pro rychlé prototypování překladačů

ZUZAŇÁK, J. ZEMČÍK, P.

Typ produktu

software

Abstrakt

Autorizovaný software je tvořen programem umožňujícím generování SLR(1) překladačů na základě popisu jejich struktury.  Software je vhodný k rychlému prototypování překladačů jednoduchých jazyků a generování zdrojových C/C++ kódů navrhovaných překladačů. Požadovaný překladač je definován popisem přijímaného jazyka, pomocí výčtu jeho stavebních prvků (terminálních symbolů) a popisu struktury jeho syntaxe gramatikou. Generátor umožňuje testování navrhovaného překladače pomocí jednoduchého jazyka pro zápis sémantických (ladících) operací překladače. Podrobnější popis autorizovaného softwaru je možné nalézt v přiložené dokumentaci. Zmíněná dokumentace obsahuje výčet projektů a aplikací, při jejichž návrhu byl tento autorizovaný software použit.

Klíčová slova

Generátor překladačů, Popis jazyka, Interpretace jazyka, Lexikální analýza, Syntaktická analýza, Sémantické podprogramy

Datum vzniku

11.12.2009

Umístění

http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=101

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty