Detail produktu

Pokročilé ovládání digitálního holografického mikroskopu

KVASNICA, L. ZIKMUND, T.

Typ produktu

software

Abstrakt

Uživatelsky přívětivý software pro online rekonstrukce a zpracování obrazového hologramu. Je použitelný pro transmisní i reflexní uspořádání digitálního holografického mikroskopu (DHM). Základem zpracování je sejmutí obrazového hologramu z DHM a jeho zpracování pomocí rychlé Fourierovy transformace. Možné výstupy: - Komplexní amplituda (ekvivalent vlnové funkce). - Obrazová amplituda a intenzita (ekvivalent světlého pole v konvenční mikroskopii). - Obrazová fáze (použitelná pro výpočet navázané fáze, 3D rekonstrukce a dynamických fázových diferencí). - Navázaná fáze (pro přepočet na mapu výšek). - 3D rekonstrukce (3D struktura vzorku). - Dynamické fázové diference (dobře použitelné pro zvýraznění změn v biologických vzorcích). Software umožňuje časové plánování (zvolené výstupy mohou být ukládány v různých časových intervalech) pro dlouhodobé experimenty. V aktivním režimu je implementován PID regulátor, který umožňuje stabilizovat polohu optického stolku.

Klíčová slova

digitální holografický mikroskop, DHM, PID, software, dynamické fázové diference

Datum vzniku

28.03.2009

Umístění

A2/212

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www