Detail produktu

Návrh a konstrukce hydratačního systému pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop .

MAXA, J. JIRÁK, J. NEDĚLA, V.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení pro zvyšování relativní vlhkosti v komoře vzorku environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu. Konstrukce hydratačního systému umožňuje přivést vodní páru až těsně k povrchu vzorku pomocí tenké vyhřívatelné nerezové kapiláry. Tuto kapiláru lze jednoduše nasadit z vnitřní strany komory vzorku. Popisovaný hydratační systém pro experimentální EREM se osvědčil jako zařízení schopné vytvořit v okolí preparátu atmosféru nasycených vodních par a udržovat tak vlhký povrch preparátu v původním stavu bez vysychání a současně i bez kondenzace vody z prostředí. Systém byl ověřován i při praktickém provozu.

Klíčová slova

EREM, elektronová mikroskopie, hydratační systém

Datum vzniku

03.11.2009

Umístění

Ústav Přístrojové techniky AV ČR; Královopolská 147; 612 64 Brno

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty