Detail produktu

Hořák pro spalování plynu ze zplyňování

LISÝ, M. BALÁŠ, M. MOSKALÍK, J. ŠKVAŘIL, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Hořák pro spalování nízkovýhřevného plynu ze zplyňování biomasy při dodržení emisních limitů. Výkon hořáku je 10 kW.

Klíčová slova

spalování nízkovýhřevného plynu, hořák

Datum vzniku

17.12.2009

Umístění

laboratoř C3

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek