Detail produktu

Program pro vyhodnocování nestabilit spreje dvoumédiových trysek

JEDELSKÝ, J. JÍCHA, M.

Typ produktu

software

Abstrakt

Unikátní program pro vyhodnocování nestabilit spreje dvoumédiových trysek. Metoda vyhodnocování nestabilit spreje je založena na měření tlakových pulzací ve směšovací komoře trysky. Program umožňuje na základě vložených vstupních dat (geometrie trysky, vklastnosti provozních látek a provozní režim, a naměřených dat tlakových pulzací ve směšovací komoře) stanovit míru nestabilit dvoufázového toku (spreje) u dvoumédiových trysek. Výsledkem je souhrnný číselný údaj a frekvenční spektrum nestabilit.

Klíčová slova

nestability spreje, dvoumédiové trysky

Datum vzniku

07.12.2009

Umístění

FSI VUT v Brně

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty