Detail produktu

Twisted tube TT vario

HEJČÍK, J. JÍCHA, M. KUBALA, I. LINDOVSKÝ, P.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

Prototyp teplosměnné trubky s twistovaným povrchem, vytvořený z trubky o průměru 3,5 mm. Trubka je elepticky zploštěna na 4 mm a šroubovitě stočena. Stoupání vytvořené šroubovice se spojitě mění od 90 mm ve vstupní části až po 30 mm ve střední části výměníku. Smlouva o využití výsledků s PBS Velká Bíteš, a.s., IČ 00176109, číslo smlouvy: 18 13901 02165 ze dne 15.7.2008, doplněná dodatkem ze dne 12.5.2009

Klíčová slova

Twisted tube, přenos tepla, tlakové ztráty

Datum vzniku

18.08.2009

Umístění

FSI VUT v Brně, EÚ OTTP, Technická 2, Brno A2/303a

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek