Detail produktu

Demonstrační panel monitorovacího systému

MAZŮREK, I. ROUPEC, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

V rámci výzkumného záměru byl zakoupen automobilový monitorovací systém DIGITEK používaný při diagnostice špičkových vozů formule 1. Tento systém je před náročnou instalací do osobního vozu jen nepřehlednou hromadou kabelů a snímačů, která může být jen těžko produktivně představena případným uživatelům či studentům. Pro prezentaci použití jeho složitých systémů, jejich kalibraci a ukázky ověření správné funkce bylo nezbytné vytvořit vhodné demonstrační prostředí. Řešením je tedy prototyp fyzického modelu celého systému umístěný na diagnostickém panelu, který umožní imitovat vznik signálů identických se signály snímanými za provozu vozidla. Na panelu lze také snadno a rychle provádět změny zapojení a instalaci nových prvků. Současně umožní zkoušení a kalibraci jednotlivých snímačů včetně komparace několika snímačů stejného typu apod. Zařízení je postaveno jako univerzální pro instalaci různých měřících systémů.

Klíčová slova

měření, datalogging, CAN, seřízení

Datum vzniku

10.06.2009

Umístění

laboratoř č. B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty