Detail produktu

Vytvoření pokročilých metod a nástrojů ke zvýšení tepelné účinnosti tepláren

FIEDLER, J. ŠKORPÍK, J.

Typ produktu

ověřená technologie

Abstrakt

Zpráva se zabývá degradačními vlivy na přestup tepla v povrchovém kondenzačním výměníku tepla. Stanovuje metodiku pro výpočet vlivu množství přisávaného vzduchu do kondenzačního výměníku na zhoršování účinnosti přenosu tepla a dále pro snížení průtoku chladící vody kondenzátorem a znečištění trubek na zhoršování účinnosti přenosu tepla

Klíčová slova

tepelná účinnost, teplárna, kondenzátor

Datum vzniku

30.06.2007

Umístění

FSI, VUT Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek