Detail produktu

Alitosilitace ložiskových ocelí z kapalného prostředí

DOLEŽAL, P. ČELKO, L.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Tvorba ochranné povrchové vrstvy na ložiskové oceli, na bázi Al(Si)Fe intermetalik, připravených metodou depozice hliníku a křemíku z kapalného prostředí.

Klíčová slova

Ložisková ocel, alitosilitace, roztoky

Datum vzniku

04.07.2007

Umístění

ÚMVI-o.KM

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek