Detail produktu

Teplotně stabilizovaný stolek pro holografickou mikroskopii biologických vzorků

ANTOŠ, M. JANEČKOVÁ, H. CHMELÍK, R.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

V základně mikroskopového stolu je zapuštěn prstencový teplotně stabilizovaný předmětový stolek pro umístění preparátu a referenční výškově stavitelný stolek. K základně je pohyblivě upevněn nosič pozorovací komůrky s preparátem, který lze nezávisle polohovat ve dvou navzájem ortogonálních směrech v rovině kolmé k optickým osám mikroskopových objektivů. Předmětový stolek ve tvaru prstence je vyhříván odporovým vodičem, jehož topný výkon je řízen pomocí PID mikroprocesorového regulátoru. Pro účely temperování biologických kultivátů je teplota stolku snímána polovodičovým teplotním čidlem a regulována na teplotu 37,0 stupňů Celsia s přesností 0,1 stupňů Celsia. K nastavení polohy referenční komůrky ve směru optické osy referenčního svazku je použit výškově polohovatelný referenční stolek. Vhodným nastavením polohy předmětové roviny v referenční větvi mikroskopu lze částečně eliminovat nepříznivé projevy otvorové vady.

Klíčová slova

Optická mikroskopie; digitální holografická mikroskopie

Datum vzniku

04.03.2008

Umístění

ÚFI FSI VUT v Brně

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www