Detail produktu

Trakční měnič pro malý elektromobil

PROCHÁZKA, P. ŠTĚPANČÍK, F.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jedná se o trakční třífázový střídač pro elektromobil s nízkovýkonovým pohonem, napájeným z palivových článku spolupracujících s výkonovým akumulátorem Li-Ion. Měnič je určen k napájení asynchronního motoru s kotvou na krátko,může být použit také k napájení synchronních strojů.Vstupní ss. napětí měniče 46V, výstupní trvalý výkon 8kW, proud 300A.

Klíčová slova

Trakční měnič, Palivový článek, Li-Ion, Asynchronní motor

Datum vzniku

20.12.2007

Umístění

UVEE, Technická 8, B3, místnost 406

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty