Detail produktu

Scanovací senzorická věž

HOUŠKA, P. PIKULA, J. BŘEZINA, T. PODLUCKÝ, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Skanovací senzorická věž je určena pro měření vzdáleností předmětů od středu věže v rozsahu úhlů 180 stupňů s krokem až 5 stupňů. Věž tvoří trojice ultrazvukových a infračervených snímačů vzdálenosti, natáčecí mechanis a řídicí mikrořadiče, který zajišťuje sběr dat a řídí proces skanování. Výstupem měření věže je mapa naměřených vzdáleností v polárním souřadném systému s počátkem v místě natáčení věže.

Klíčová slova

senzorická věž, měření vzdálennosti, ultrazvukový snímač, infračervený snímač

Datum vzniku

01.11.2007

Umístění

ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty