Detail produktu

Zařízení pro dispenzní tisk tlustovrstvých past

HLADÍK, J. SZENDIUCH, I.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení se skládá z pevného rámu z hliníkových profilů a tří nezávisle se pohybujících ramen (v osách x. y, z), ke kterým je upevněna tisková hlava. Princip tisku spočívá ve vytlačování pasty ze zásobníku přes dávkovací jehlu na substrát spolu se synchronizovaným pohybem jednotlivých ramen. Vytlačování pasty je uskutečňováno definovaným způsobem pomocí regulovaného stlačeného vzduchu. Pohyby jednotlivých ramen jsou řízeny softwarem, který pracuje na principu souřadnicového programu. Ovládání zařízení je uskutečňováno prostřednictvím PC připojeného přes paralelní rozhraní.

Klíčová slova

tlustá vrstva, depozice, dispenzní tisk

Datum vzniku

21.10.2007

Umístění

U15

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek