Detail produktu

Modelový modulární bezobslužný výrobní systém pro výrobu a diskrétní montáž

KOLÍBAL, Z. BLECHA, P. BLECHA, R. BRADÁČ, F.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Již dlouhou dobu se Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, Fakulty strojního inženýrství, Vysokého učení technického v Brně zabývá robotizací a automatizací montážních pracovišť. Díky těmto předpokladům mohl na ústavu vzniknout odbor Výzkumné centrum automatické manipulace, který je brněnským pracovištěm Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii, zřizovaného Českou technickou universitou v Praze, pod vedením Prof.Ing.Jaroslava Houši,DrSc. ÚVSSaR - VCAM tak mohl vstoupit a kooperovat na projektu č.6 - "Realizace modelového modulárního bezobslužného výrobního systému pro výrobu a diskrétní montáž". Základem tohoto projektu je realizace modelu modulárního samoobslužného pracoviště na výše uvedeném pracovišti.

Klíčová slova

automatizace;robotizace;výrobní systém;diskrétní montáž

Datum vzniku

31.12.2004

Umístění

VUT FSI ÚVSSaR VCAM

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www

Dokumenty