Detail publikace

Zvyšování efektivnosti přenosu po kabelových přenosových médiích v přístupových sítích

ŠKORPIL, V. NOVOTNÝ, V.

Originální název

Zvyšování efektivnosti přenosu po kabelových přenosových médiích v přístupových sítích

Český název

Zvyšování efektivnosti přenosu po kabelových přenosových médiích v přístupových sítích

Typ

výzkumná zpráva

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Výsledkem řešení je podrobné zhodnocením existujících přístupových prostředků a sítí z různých hledisek. Byla zjištěna východiska pro stanovení vhodného poměru optických a metalických přenosových médiích v přístupových sítích. Byly měřeny a modelovány parametry metalických párů v telefonních místních, vnitřních a datových kabelů při vysokých kmitočtech u nás používaných. Na základě získaných poznatků byla navržena koncepce funkčního modelu symetrického vedení s nastavitelnými parametry a realizovány dílčí bloky. S použitím navržených modelů byla zkoumána teoretická maximální informační propustnost symetrických párů v mnohapárových kabelech. Ukazuje se, že i původní telefonní kabely jsou využitelné pro vysokorychlostní přenos digitálních signálů rychlostmi až desítek Mbit/s v kmitočtových pásmech až do desítek MHz na vzdálenost stovek m až jednotek km. Na základě simulací byly získány poznatky pro implementaci xDSL technologií v síti, které byly ověřeny i praktickými měřeními.

Český abstrakt

Výsledkem řešení je podrobné zhodnocením existujících přístupových prostředků a sítí z různých hledisek. Byla zjištěna východiska pro stanovení vhodného poměru optických a metalických přenosových médiích v přístupových sítích. Byly měřeny a modelovány parametry metalických párů v telefonních místních, vnitřních a datových kabelů při vysokých kmitočtech u nás používaných. Na základě získaných poznatků byla navržena koncepce funkčního modelu symetrického vedení s nastavitelnými parametry a realizovány dílčí bloky. S použitím navržených modelů byla zkoumána teoretická maximální informační propustnost symetrických párů v mnohapárových kabelech. Ukazuje se, že i původní telefonní kabely jsou využitelné pro vysokorychlostní přenos digitálních signálů rychlostmi až desítek Mbit/s v kmitočtových pásmech až do desítek MHz na vzdálenost stovek m až jednotek km. Na základě simulací byly získány poznatky pro implementaci xDSL technologií v síti, které byly ověřeny i praktickými měřeními.

Klíčová slova

Přístupová síť, SDH, ATM, WDM

Vydáno

01.01.2001

Místo

Brno

Strany od

1

Strany do

35

Strany počet

35

BibTex


@techreport{BUT56428,
  author="Vladislav {Škorpil} and Vít {Novotný}",
  title="Zvyšování efektivnosti přenosu po kabelových přenosových médiích v přístupových sítích",
  annote="Výsledkem řešení je podrobné zhodnocením existujících přístupových prostředků a sítí z různých hledisek. Byla zjištěna východiska pro stanovení vhodného poměru optických a metalických přenosových médiích v přístupových sítích. Byly měřeny a modelovány parametry metalických párů v telefonních místních, vnitřních a datových kabelů při vysokých kmitočtech u nás používaných. Na základě získaných poznatků byla navržena koncepce funkčního modelu symetrického vedení s nastavitelnými parametry a realizovány dílčí bloky. S použitím navržených modelů byla zkoumána teoretická maximální informační propustnost symetrických párů v mnohapárových kabelech. Ukazuje se, že i původní telefonní kabely jsou využitelné pro vysokorychlostní přenos digitálních signálů rychlostmi až desítek Mbit/s v kmitočtových pásmech až do desítek MHz na vzdálenost stovek m až jednotek km. Na základě simulací byly získány poznatky pro implementaci xDSL technologií v síti, které byly ověřeny i praktickými měřeními.",
  chapter="56428",
  edition="neuvedeno",
  year="2001",
  month="january",
  pages="1",
  type="report"
}