Detail publikace

Studie doznívání fotoluminiscence horkých skvrn v ZnS:Mn nanočásticích s využitím optického blízkého pole

GRMELA, L. TOMÁNEK, P. ŠKARVADA, P.

Originální název

Near-field study of hot spot photoluminescence decay in ZnS:Mn nanoparticles

Český název

Studie doznívání fotoluminiscence horkých skvrn v ZnS:Mn nanočásticích s využitím optického blízkého pole

Anglický název

Near-field study of hot spot photoluminescence decay in ZnS:Mn nanoparticles

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

The local spatial distribution of photoluminescence due to the creation of hot luminescence centers was measured in the optical near field by Scanning near field optical microscope at emission peaks of materials (lambda 595nm), which is due to the luminescence of Mn2plus in ZnS. The excitation bandgap of ZnS forms exitons, and these excitons get the center of Mn2plus through nonradiation dominates, by means of transition of 4T1 to 6A1 luminescence. This spectrum is evidence that Mn2plus has been incorporated into the ZnS nanoparticles. In comparison with the bulk ZnSMn phosphors these nanoparticles have clearly higher luminescent efficiency with its luminescent decay time at least 4 orders of magnitude slower. It means that the oscillator intensity of luminescent centers in ZnS-Mn nanocrystal enhances at least 4 orders of magnitude than that in corresponding bulk ZnSMn.

Český abstrakt

V článku je popsáno měření lokální prostorového rozložení fotoluminiscence, způsobené vznikem horkých luminiscenčních center pomocí rastrovací mikroskopie v optickém blízkém poli. Významné maximum luminiscence při vlnové délce 595 nm je způsobeno luminiscencí Mn2plus do ZnS. Excitační pás Zns tvoří excitony, které způsobí, díky nezářovým přechodům z 4T1 so 6A1. Toto spektrum potvrzuje, že Mn2plus bylo vloženo do ZnS nanočástic. Ve srovnání s objemovým materiálem mají tyto nanočástice jasně vyšší účinnost luminiscence a její doznívání je o 4 řády pomalejsší pro nanokrystaly.

Anglický abstrakt

The local spatial distribution of photoluminescence due to the creation of hot luminescence centers was measured in the optical near field by Scanning near field optical microscope at emission peaks of materials (lambda 595nm), which is due to the luminescence of Mn2plus in ZnS. The excitation bandgap of ZnS forms exitons, and these excitons get the center of Mn2plus through nonradiation dominates, by means of transition of 4T1 to 6A1 luminescence. This spectrum is evidence that Mn2plus has been incorporated into the ZnS nanoparticles. In comparison with the bulk ZnSMn phosphors these nanoparticles have clearly higher luminescent efficiency with its luminescent decay time at least 4 orders of magnitude slower. It means that the oscillator intensity of luminescent centers in ZnS-Mn nanocrystal enhances at least 4 orders of magnitude than that in corresponding bulk ZnSMn.

Klíčová slova

ZnS:Mn nanočástice, horké luminscenční centrum, optika blízkého pole, doznívání fotoluminiscence, měření

Rok RIV

2007

Vydáno

06.12.2007

Nakladatel

TransTech Publication

Místo

Zurich Switzerland

Strany od

241

Strany do

244

Strany počet

4

BibTex


@article{BUT45105,
 author="Lubomír {Grmela} and Pavel {Tománek} and Pavel {Škarvada}",
 title="Near-field study of hot spot photoluminescence decay in ZnS:Mn nanoparticles",
 annote="The local spatial distribution of photoluminescence due to the creation of hot
luminescence centers was measured in the optical near field by Scanning near field optical
microscope at emission peaks of materials (lambda 595nm), which is due to the luminescence of Mn2plus in
ZnS. The excitation bandgap of ZnS forms exitons, and these excitons get the center of Mn2plus
through nonradiation dominates, by means of transition of 4T1 to 6A1 luminescence. This spectrum is
evidence that Mn2plus has been incorporated into the ZnS nanoparticles. In comparison with the bulk
ZnSMn phosphors these nanoparticles have clearly higher luminescent efficiency with its
luminescent decay time at least 4 orders of magnitude slower. It means that the oscillator intensity
of luminescent centers in ZnS-Mn nanocrystal enhances at least 4 orders of magnitude than that in
corresponding bulk ZnSMn.",
 address="TransTech Publication",
 chapter="45105",
 institution="TransTech Publication",
 journal="Materials Science Forum",
 number="567",
 volume="2007",
 year="2007",
 month="december",
 pages="241--244",
 publisher="TransTech Publication",
 type="journal article"
}