Detail publikace

Porovnání metod detekce parametrů napěťových událostí

BOK, J. DRÁPELA, J.

Originální název

Porovnání metod detekce parametrů napěťových událostí

Český název

Porovnání metod detekce parametrů napěťových událostí

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Napěťové události vyskytující se v elektrických napájecích sítích jsou v dnešní době chápány jako dvou-parametrové jevy charakterizované délkou trvání a úrovní napětí během události. Přestože lze každou napě-ťovou událost popsat mnoha parametry, dvou-parametrový popis je zaveden zejména kvůli omezeným mož-nostem v současné době upřednostňované metody užité pro detekci a analýzu napěťových událostí v napá-jecích sítích. V programovém prostředí MATLAB/Simulink jsou vytvořeny algoritmy pro RMS metodu, stejně jako pro další méně známé metody detekce napěťových událostí a tyto jsou podrobeny testování při simulo-vaných napěťových událostech předem nastavených parametrů. Hodnotícími kritérii při následné analýze jsou nejen přesnost parametrů detekovaných událostí, ale také možnosti jednotlivých metod pro záznam dalších popisných parametrů napěťových událostí, časová prodleva při detekci, omezení jednotlivých metod, apod.

Český abstrakt

Napěťové události vyskytující se v elektrických napájecích sítích jsou v dnešní době chápány jako dvou-parametrové jevy charakterizované délkou trvání a úrovní napětí během události. Přestože lze každou napě-ťovou událost popsat mnoha parametry, dvou-parametrový popis je zaveden zejména kvůli omezeným mož-nostem v současné době upřednostňované metody užité pro detekci a analýzu napěťových událostí v napá-jecích sítích. V programovém prostředí MATLAB/Simulink jsou vytvořeny algoritmy pro RMS metodu, stejně jako pro další méně známé metody detekce napěťových událostí a tyto jsou podrobeny testování při simulo-vaných napěťových událostech předem nastavených parametrů. Hodnotícími kritérii při následné analýze jsou nejen přesnost parametrů detekovaných událostí, ale také možnosti jednotlivých metod pro záznam dalších popisných parametrů napěťových událostí, časová prodleva při detekci, omezení jednotlivých metod, apod.

Klíčová slova

napěťová událost, detekční metody, RMS metoda, Kalmanův filtr

Rok RIV

2010

Vydáno

09.11.2010

Nakladatel

CIRED

Místo

Tábor

ISBN

978-80-254-8519-4

Kniha

Referáty konference ČK CIRED 2010.

Strany od

1

Strany do

23

Strany počet

23

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT34662,
 author="Jaromír {Bok} and Jiří {Drápela}",
 title="Porovnání metod detekce parametrů napěťových událostí",
 annote="Napěťové události vyskytující se v elektrických napájecích sítích jsou v dnešní době chápány jako dvou-parametrové jevy charakterizované délkou trvání a úrovní napětí během události. Přestože lze každou napě-ťovou událost popsat mnoha parametry, dvou-parametrový popis je zaveden zejména kvůli omezeným mož-nostem v současné době upřednostňované metody užité pro detekci a analýzu napěťových událostí v napá-jecích sítích. V programovém prostředí MATLAB/Simulink jsou vytvořeny algoritmy pro RMS metodu, stejně jako pro další méně známé metody detekce napěťových událostí a tyto jsou podrobeny testování při simulo-vaných napěťových událostech předem nastavených parametrů. Hodnotícími kritérii při následné analýze jsou nejen přesnost parametrů detekovaných událostí, ale také možnosti jednotlivých metod pro záznam dalších popisných parametrů napěťových událostí, časová prodleva při detekci, omezení jednotlivých metod, apod.",
 address="CIRED",
 booktitle="Referáty konference ČK CIRED 2010.",
 chapter="34662",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="CIRED",
 year="2010",
 month="november",
 pages="1--23",
 publisher="CIRED",
 type="conference paper"
}