Detail publikace

Lokální spektroskopie a lokální fluorescence dielektrických a polovodičových povrchů

TOMÁNEK, P., BENEŠOVÁ, M., LÉTAL, P., GRMELA, L., DOBIS, P., BRÜSTLOVÁ, J.

Originální název

Lokální spektroskopie a lokální fluorescence dielektrických a polovodičových povrchů

Český název

Lokální spektroskopie a lokální fluorescence dielektrických a polovodičových povrchů

Anglický název

Local spectroscopy and local fluorescence of dielectric and semiconductor surfaces

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Mnohé moderní oblasti výzkumu a technologie vyžadují rozlišovací schopnost za hranicemi dosažitelnými pomocí klasických optických mikroskopů. Znalost lokálních charakteristik v submikronové oblasti je pro polovodičovou fyziku jedním ze základních požadav ků. Studie provedené na povrchu GaAs s napařenými zlatými elektrodami prokázala velmi lokalizované změny fotoproudu Podobně fluorescence latexových kuliček, označkovaných dvěma různými barvivy je možná pomocí této metody.

Český abstrakt

Mnohé moderní oblasti výzkumu a technologie vyžadují rozlišovací schopnost za hranicemi dosažitelnými pomocí klasických optických mikroskopů. Znalost lokálních charakteristik v submikronové oblasti je pro polovodičovou fyziku jedním ze základních požadav ků. Studie provedené na povrchu GaAs s napařenými zlatými elektrodami prokázala velmi lokalizované změny fotoproudu Podobně fluorescence latexových kuliček, označkovaných dvěma různými barvivy je možná pomocí této metody.

Anglický abstrakt

Modern domains og science and technology need the resolution beyond the limit of classical optical miscroscope. The knowledge of local characteristics in the submicron range is one of the principal features in semiconductor physics. The study on GaAs surface with golden electrodes reveals very localized fotoocurrents. Similarly, the fluorescence of latex bills marked with two different dyes is also possible with this method.

Rok RIV

1999

Vydáno

03.11.1999

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně

Místo

Brno

ISBN

80-214-134

Kniha

Transfer+99

Strany od

H91

Strany do

H92

Strany počet

2

BibTex


@inproceedings{BUT332,
 author="Pavel {Tománek} and Markéta {Benešová} and Petr {Létal} and Lubomír {Grmela} and Pavel {Dobis} and Jitka {Brüstlová}",
 title="Lokální spektroskopie a lokální fluorescence dielektrických a polovodičových povrchů",
 annote="Mnohé moderní oblasti výzkumu a technologie vyžadují rozlišovací schopnost za hranicemi dosažitelnými pomocí klasických optických mikroskopů. Znalost lokálních charakteristik v submikronové oblasti je pro polovodičovou fyziku jedním ze základních požadav ků. Studie provedené na povrchu GaAs s napařenými zlatými elektrodami prokázala velmi lokalizované změny fotoproudu Podobně fluorescence latexových kuliček, označkovaných dvěma různými barvivy je možná pomocí této metody.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Transfer+99",
 chapter="332",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="1999",
 month="november",
 pages="H91--H92",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}